FAQ FxPro Quant

Apakah saya perlu memasang perangkat lunak untuk dapat menggunakan Analis Kuantitatif (Quant) FxPro?

Tidak. Analis Kuantitatif (Quant) FxPro ialah sebuah penyusun strategi yang sepenuhnya berbasis web. Yang Anda perlukan ialah sebuah komputer yang terhubung dengan internet dan peramban web yang dapat menjalankan flash.